Finansal Olmayan Bilginin Raporlama Standartları Ve Çerçeveleri Sürdürülebilirlik Raporlamasındaki Son Durum

9786257530934 2021
Basılı Fiyatı:
100,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Günümüzde, yatırımcıların ve diğer paydaşların finansal olmayan bilgilere olan ihtiyacının artmasıyla birlikte, gittikçe yaygınlaşan finansal olmayan raporlamada birçok farklı standart ve çerçeve kullanılmaktadır. Uygulamadaki bu çeşitlilik, bilginin kalitesi, ihtiyaca uygunluğu ve karşılaştırılabilirliği konusunda bazı eleştirilere neden olduğu için finansal olmayan raporlamada bir çözüm olacağı düşünülen uyumlaştırma çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu kapsamda, gelinen son nokta, tutarlı ve karşılaştırılabilir küresel sürdürülebilirlik raporlaması standartlarını yayınlamayı hedefleyen, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı'nın 2021 yılında Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nu (International Sustainability Standards Board – ISSB) kuracağını açıklamasıdır. ISSB’nin yaklaşımı, yatırımcı odaklıdır ve bu nedenle raporlarda sunulan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) bilgilerinin finansal etkileri büyük önem taşır. 2018 yılında Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board – SASB), finansal açıdan “önemli” sürdürülebilirlik konularının asgari setini ve bunlarla ilgili ölçümleri tanımlayan SASB Standartlar setini yayınlaması, hem finansal etkilerin daha iyi anlaşılması hem de sektöre özgü faydalı bilgilere ulaşılması açısından çok önemli bir gelişmedir. Dünyada yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, Avrupa’da 2013/34/EU sayılı Muhasebe Yönergesinin yerine geçecek olan yeni Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesinin tasarı halinin 21 Nisan 2021’de yayınlanmasıdır. Söz konusu yeni Yönerge ile, raporlama yapması zorunlu olan işletme sayısı önemli düzeyde artmış olup, işletmelerin yönetim raporlarının içinde finansal olmayan bir ek beyan raporu ekleyerek veya ayrı bir rapor şeklinde sunularak açıklama yapma zorunluluğu getirilmiştir. Ülkemizde de, 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1a) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinin yayınlanması ile, işletmelerin ÇSY bilgilerini 2021 yılından itibaren belirlenen ilkeler çerçevesinde açıklamalarını “Uy ya da Açıkla” prensibine göre yapma zorunluluğunun getirilmesi, önemli gelişmelere neden olacak bir uygulamadır. Finansal olmayan raporlamanın başlangıcından günümüze kadarki gelişiminin ve son gelişmelerle birlikte gelinen son noktanın ele alındığı kitapta, Türkiye’deki işletmelerin hangi standart ve/veya çerçeveleri kullanarak finansal olmayan raporlama yaptıkları ve aynı zamanda, son yıllarda dünyada yaygınlaşan SASB ve GRI beraber uygulamasının ülkemizde hangi aşamada olduğu incelenerek, ülkemizdeki son gelişmelerin değerlendirmesi yapılmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Finansal Olmayan Bilginin Raporlama Standartları Ve Çerçeveleri Sürdürülebilirlik Raporlamasındaki Son Durum