Eğitimde Veriye Dayalı Yönetim (E-Kitap)

1. Baskı
9786256357099 2022
Basılı Fiyatı:
265,00 TL
Bu kitabı kirala, %65 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Veri, harcandıkça tükenmeyen tek örgütsel varlıktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler verinin elde edilmesi ve depolanmasında yararlanılan teknolojileri geliştirmiştir. Bu durum verinin her gün inanılmaz boyutlarda elde edilmesi ve depolanmasına olanak sağlamıştır. Elde edilen verilerin kurumsal değerine dönük farkındalık, örgütleri elde ettikleri verileri depolamaya ve farklı örgütsel amaçlar için kullanmaya sevk etmiştir. Günümüzde özellikle e-ticaret şirketleri bireysel kullanıcılara ve müşterilerin harcama eğilimlerine dönük veriden etkin bir biçimde faydalanmakta, veriyi kurumsal ve ekonomik bir değere dönüştürmektedirler. Eğitim kurumları ise hem dijital dönüşüm hem de verinin kurumsal değerine dönük bir anlayış geliştirmekte zorlanmaktadır. Oysa veri hem öğrencilerin öğrenme stilleri hem de öğretmenlerin yetkinlik alanlarına dönük bir kaynak teşkil etmesi nedeniyle hem öğretim hem de öğrenme süreçlerine doğrudan katkı sağlayabilecek bir değerdir. Öğrenmenin bireyselliğine dönük tartışmaların popülerliğini koruduğu modern eğitim sisteminde öğrencilerin bireysel becerileri ve eğilimlerine dönük veriden eğitim yönetimi süreçlerinde etkin bir biçimde yararlanılmaması oldukça önemli bir kayıp olarak görülebilir. Bölgesel ve kurumsal farklılıkların üst düzeyde olduğu Türkiye’de yerel verileri temel alan yönetim anlayışının sıkça dillendirilen eğitimde yerelleşme açısından da önemi yadsınamaz. Veri, eğitim kurumlarında yönetsel kararların alınmasında da işlevsel bir rol üstlenebilir. Eğitim yönetimi süreçlerinde yönetsel kararlara yön vermesi nedeniyle veri hem sağlıklı kararların alınmasında, hem de kararların gerekçelendirilmesinde merkezi bir konumda yer alabilir. Özellikle paydaş algılarına dönük veriler kararların benimsetilmesinde önemli bir rol oynayabileceği gibi eğitim yöneticilerinin aldıkları kararların hesap verilebilir bir niteliğe kavuşturulmasında da etkin bir rol oynayabilir. Karar süreçlerinin eğitim yönetimi süreçlerinde önemi dikkate alındığında verinin eğitim yönetimindeki konumuna dönük daha sağlıklı bir anlayış geliştirilebilir. Bilgi çağında verinin yönetsel değerine dönük farkındalık açısından eğitim kurumları popüler akıma ayak uydurmalı ve verinin yönetsel süreçlere entegre edilmesine dönük çalışmalara hız verilmelidir. Eğitim kurumları dijital dönüşüme yönelmeli, verinin elde edilmesi ve depolanmasındaki teknolojik gelişmelere hızla adapte olmalıdır. Bu süreçte eğitim yöneticilerinin de dijital yeterliklerinin artırılmasına dönük çalışmalara ihtiyaç vardır. Eğitim yönetiminde verinin bir değere dönüşmesinde, elde edilmesi ve depolanmasından daha önemli bir husus varsa veriden eyleme vuruk işlevsel bilgiye erişim sağlanmasıdır. Bu çalışmanın temel amacı da eğitim yöneticilerine veriyi kurumsal bir değere dönüştürme sürecinde katkı sağlamak ve eğitim yönetiminin veriye dayalı bir forma kavuşmasına katkı sunmaktır. Çalışmanın eğitim yönetiminde verinin önemine dönük bir anlayışa zemin hazırlaması dileklerimizle…

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Eğitimde Veriye Dayalı Yönetim (E-Kitap)