Eğitim Yönetimi Alanın Temelleri Ve Çağdaş Yönelimler

9786051702056 2018
Basılı Fiyatı:
43,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Bu kitap çeşitli nedenlerle yazıldı. Bu nedenlerden ilki, bir bilim dalı olarak eğitim yönetiminin amacını, sınırını ve içeriğini anlatan Türkçe yazılmış eser sayısının parmakla sayılabilecek kadar az oluşudur. Mevcut eserler alanın Türkiye’de yerleşmesine inkâr edilemez katkı sağlamışlardır. Bununla birlikte eğitim yönetiminin Türkiye’de kökleşmesi için alanın neliğini sorunsallaştıran ve farklı yazarlarca kaleme alınmış ilave çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bir diğer önemli çıkış noktası ise yazarın eğitim yönetimini kendi zihninde bir yere yerleştirme konusunda yaşadığı iç gerilimdir. Bu gerilimin doktora yeterlik ve doçentlik sınavlarına hazırlanan doktor ve doçent adaylarının da ortak sorunu olduğu düşünülmektedir. Eğitim yönetimi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin kavşak noktasındadır. Bu nedenle eğitim yönetimi geniş bir bilgi temeline sahip ve tam da bu nedenle üzerinde kapsamlı ve derin bir okuma gerektiren bir disiplindir. Bu durum alandaki bilim insanlarını ve öğrencileri bir hayli zorlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, kitabın yazarı da dâhil olmak üzere eğitim yönetimi öğrencilerinin zihinlerindeki “Eğitim yönetimi nedir?” sorusuna bir nebze yanıt bulabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Sosyal bilimciler arasında eğitim yönetiminin ne olduğu konusunda oldukça farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı çevreler eğitim yönetimini bir bilim dalı, kimileri ise bir çalışma alanı olarak görürken, bazı bilim elitleri! böyle bir alanın gerekliliğini ve varlığını tümden reddetmektedir. Bu bağlamda eğitim yönetiminin bilimler ailesi içerisinde saygın bir yer edinebilmesi için alanın bilimsel kimliğini öne çıkartmaya dönük çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitabın yazarı eğitim yönetiminin bir bilim olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu bağlamda yazar, kitabın on bölümden meydana gelen içeriğinde bu savını temellendirmeye çalışmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Eğitim Yönetimi
Alanın Temelleri Ve Çağdaş Yönelimler