Diyarbekir Maarif Müdürü Muhyiddin Bey

9786253654399 2023
Basılı Fiyatı:
70,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Osmanlı modernleşme döneminde bilhassa 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile vilayetlerde maarif müdürlüklerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak nizamname hükümlerinin uygulamaya geçmesi II. Abdülhamid Dönemi’nde mümkün olabilmiştir. 1879 yılında maarif merkez teşkilatında yapılan düzenlemelerden sonra 1882 yılında bazı vilayetlerde maarif meclisleri ile maarif müdürlüklerinin oluşturulması kararlaştırılmış ve alınan karar aynı yıl uygulamaya konulmuştur. Bu vilayetlerden biri de Diyarbekir olup aynı yıl buraya maarif müdürü tayin edilerek vilayet maarif idaresi oluşturulmuştur. İkinci sınıf bir müdürlük olan Diyarbekir Maarif Müdürlüğü 27 Haziran 1898 tarihinde ise lağvedilmiştir. Bundan sonra 1908 yılına kadar bu görev maarif muhasebe memurları ve idadi müdürlerince vekâleten yürütülmüştür.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Diyarbekir Maarif Müdürü Muhyiddin Bey