Devletin Genel Teorisi Kemal Gözler

9786053279013 2019
Basılı Fiyatı:
40,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
Hukuk fakültelerinde okutulan “genel kamu hukuku” dersinin gerçek konusu, siyasî düşünceler tarihi, politika bilimi veya insan hakları değil, münhasıran “devlet”tir. İşte bu kitapta, genel kamu hukukunun gerçek konusunu oluşturan “devlet” kavramı incelenmektedir. KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ Bölüm 1.- Devlet Kavramı Bölüm 2.- Devletin Kökeni Hakkında Teoriler İKİNCİ KISIM: DEVLETİN UNSURLARI Bölüm 3.- Devletin Beşeri Unsuru: Millet Bölüm 4.- Devletin Toprak Unsuru: Ülke Bölüm 5.- Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik ÜÇÜNCÜ KISIM: DEVLET ŞEKİLLERİ Bölüm 6.- Devlet Şekilleri I: Monarşi ve Cumhuriyet Bölüm 7.- Devlet Şekilleri I: Üniter Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 8.- Federasyon (Federal Devlet) DÖRDÜNCÜ KISIM: DEVLETİN ORGAN VE FONKSİYONLARI Bölüm 9.- Yasama Bölüm 10.- Yürütme Bölüm 10.- Yargı

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Devletin Genel Teorisi Kemal Gözler