Davranışsal Eğitim Ekonomisi

1. Baskı
9786256357495 2022
Basılı Fiyatı:
188,00 TL
Bu kitabı kirala, %65 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Ekonominin eğitime uygulanması sonucunda ortaya çıkan eğitim ekonomisi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 1960’lardan sonra gelişmeye başlayan bir bilim dalı olmuştur. Bu bilim dalı, yönetim süreçleri içinde farklı yazarlarca planlama, bütçeleme gibi farklı biçimde adlandırılsa da Türkiye’de “eğitim ekonomisi ve planlaması” adıyla kendisine yer bulmuş; doçentlik alanı olmuş; lisans ve lisansüstü programlar ile bu programlarda eğitim planlaması, eğitim finansmanı, eğitim ekonomisi ve eğitimde bütçe yönetimi gibi adlarla lisans ve lisansüstü dersler açılmış, yayınlar, araştırmalar yapılmıştır. Ancak insanların ekonomiyle ilgili kararlarını-davranışlarını her zaman geleneksel (klasik, kapitalist) ekonominin akılcı (rasyonel) davranış varsayımına -tüketicilerin yararlarını, üreticilerin kârlarını en çoklaştırmaya çalıştıklarına- göre yapmadıklarını; toplumsal-psikolojik başka etmenlerin de etkili olduğunu öne süren davranışsal ekonomi biliminin ortaya çıkmasıyla, eğitime yönelik kararların-davranışların da bu etmenlerin etkisini -özellikle deneysel araştırmalarla- araştırmaya başlayan davranışsal eğitim ekonomisi bilim dalı yurtdışında gelişmeye başlamıştır. Bu bağlamda davranışsal eğitim ekonomisi konusunun eğitim gündemimize girmesi, tartışılması, üzerinde araştırmalar yapılması düşüncesiyle bu kitabın hazırlanmasını tasarladık. Kitabın eğitim ve okul yöneticilerine, lisansüstü öğrencilere, öğretmenlere, öğretim elemanlarına, anne-babalara, eğitim ekonomisi ve planlaması bilim alanına ilgi duyanlara, eğitim ekonomisi alanında yapılacak yeni araştırmalara ışık tutmasını dileriz.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Davranışsal Eğitim Ekonomisi