Coğrafi Planlama

1. Baskı
9786257582513 2021
Basılı Fiyatı:
60,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Coğrafya, hem mekânı hem de mekân üzerinde mevcut toplulukları inceleyen bir disiplindir. Yeryüzünde ve toplumlarda tarihi süreçte meydana gelen köklü değisimlere ve dönüsümlere kayıtsız kalmayan coğrafya bilimi, doğal çevrenin korunarak kullanılması gerektiği düsüncesinin ortaya çıkmasında ve gelismesinde öncülük etmistir. Coğrafya disiplini perspektifinde planlamanın temel amacı; doğal dengeyi korumak, sürekli mekânsal olarak büyüyen sehirlerin karmasık yapılarını anlamak, yerlesim birimleri için sürdürülebilir kalkınma önerileri sunmak, bölgesel dinamikleri harekete geçirmek ve insan kaynaklı çevresel problemlere akılcı çözüm önerileri getirmektir. Bu bağlamda, coğrafi planlama kavramı ve coğrafi planlama uygulamaları ana hatlarıyla bu kitapta tartısılmıstır. Coğrafi Planlama adı altında sunulan bu kitap 16 ayrı bölümden olusmaktadır. Kitabın ilk bölümünde öncelikle plan, planlama ve coğrafi planlama kavramları detaylı bir sekilde irdelenerek planlama ve coğrafya disiplini arasında iliski ortaya konulmustur. Kitabın diğer bölümlerinde sehir planlama, turizm planlaması, ekonomik kalkınma planları, idari planlama, kırsal alan planlaması, arazi kullanımı ve planlaması, dağlık alanlarda korunan alan planlaması, bölge planlama, doğal afetlere karsı planlama, havza planlama, sanayi alanlarının planlaması, iklim ve planlama, nüfus planlaması ve ulasım planlamasının mantıksal çerçeveleriyle kavramsal altlıkları gözden geçirilerek arastırılmıstır. Son bölümde ise coğrafi planlamanın sürdürülebilirliği üzerinde durulmustur. Coğrafi planlamaya ilgi duyan tüm akademisyenlere, arastırıcılara, öğrencilere ve okurlara yararlı olması dileğiyle….

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Coğrafi Planlama