Beceri Gelişiminde Çoklu Zekâ Ve Bütünleştirilmiş Program Yaklaşımı

2. Baskı
9786052411339 2018
Basılı Fiyatı:
24,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Eğitim programlarının en önemli görevlerinden biri öğrenenlerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve gerçek yaşamın yansıması olan öğrenme ortamları oluşturarak öğrenenleri yaşam boyu kullanacakları becerilerle donatmaktır. Bu becerilerin tamamının öğrenenler tarafından kendiliğinden edinilmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Öğrenenlere iyi tasarlanmış öğrenme ortamları yaratıldığında gerek bilişsel, gerek duyuşsal gerekse psikomotor becerilerin kazandırılması çok daha etkili hale gelebilmektedir. Öğrenenlerin akademik ve sosyal yaşam becerilerinin eş zamanlı olarak geliştirilmesine yönelik anlayışlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu ihtiyaca cevap veren yaklaşımlardan ikisi çoklu zekâ kuramı ve bütünleştirilmiş program yaklaşımıdır. Çoklu zekâ ve bütünleştirilmiş programların en önemli ortaknoktası öğrenene ve öğrenme sürecine bütünsel bakabilmeleri ve birçok beceriyi aynı zamanda öğrenme-öğretme süreçlerine katabilme özellikleridir. Bu kitap çalışmasıyla, çoklu zekâ kuramı ve bütünleştirilmiş program yaklaşımının öğrenenlere beceri kazandırmadaki rolüne dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Beceri Gelişiminde Çoklu Zekâ Ve Bütünleştirilmiş Program Yaklaşımı