Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi)

4. Baskı
9786052411650 2020
Basılı Fiyatı:
35,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Anadili Arapça olanlara Türkçe öğretimi konusunda ilk yazılan kitap Kaşgarlı Mahmût’un XI. yüzyılda yazmış olduğu Dîvân-ü Lugati’t-Türk adlı eseridir. Söz konusu eserden birkaç yüzyıl sonra Mısır’da kurulan Türkiye Devleti’nde yine anadili Arapça olanlara yönelik sayısı çok fazla olmayan bazı eserler yazılmıştır. Geçen yüzyılın son on yılında ise Türkçenin yabancılara öğretimi önem kazanmaya başlamıştır. Ancak anadili Arapça olanlara yönelik Türkçe kitapların yazımı özellikle siyasi nedenlerden dolayı ihmal edilmiştir. Dolayısıyla bu alandaki bilimsel çalışmalar eksik kalmıştır. Oysa günümüzde yine siyasi nedenlerden dolayı Türkler ile Araplar arasındaki ilişkiler gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle anadili Arapça olan bireyler özellikle ekonomik bir gelir hedefi hâline dönüşmüştür. Elinizdeki bu kitap ise tüm bu tür kaygılardan uzak, sadece Türkçeye hizmet üzere hazırlanmıştır. Temel düzeyde Türkçe öğrenen ve anadili Arapça olan bireylere yönelik olarak hazırlanmış olan eser, bu alanda yazmış olduğum diğer eserlerimi tamamlayıcı bir karaktere sahiptir. Eserden maksimum düzeyde verim elde etmek için Anadili Arapça Olanlara Türkçe Öğretimi ve Yabancılar İçin Arapça Açıklamalı Türkçe Okuma Metinleri adındaki kitaplarımdan yararlanmak doğru olacaktır. Eserdeki alıştırmalar adım adım kuralına göre hazırlandığı için ilgili alıştırma yapılmadan sonraki alıştırmaya geçilmesi öğrenmeye ket vuracaktır. Eserdeki alıştırmalar ilk önce konulara göre ayrı ayrı düzenlenmiş, daha sonra ise karma olarak verilmiştir. Her alıştırmanın altında o alıştırmada geçen yeni kelimelerin Arapça karşılığının yer aldığı sayfa altı sözlükçeler bulunmaktadır. Ayrıca eserin sonunda, eserde geçen tüm kelimelerin yer aldığı bağımsız bir sözlük kısmı bulunmaktadır. Bu yöntemle eserin, özel olarak anadili Arapça olanlara yararlı olması hedeflense de genel olarak Türkçe öğrenen tüm yabancılara yararlı olacağı umulmaktadır. Eserin; kendisini Türkçeye adayan tüm bireylere ilham olması ve Türkçeye hizmet etmesi en büyük dileğimdir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi)