Alevi-Bektaşi Öğretisinde Ahlak Eğitimi

9786257315685 2021
Basılı Fiyatı:
58,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Günümüz dünyasında yaşanan en önemli problemlerden biri sosyal içerikli ilişkilerin düzenlemesinde önemli rol oynayan evrensel ya da dinsel ahlaki normlara karşı insanların takındığı kayıtsız tavırdır. İnsanlık, teknolojik olarak ve entelektüel düzeyde geçmiş dönemlere nispetle hızlı bir gelişim ve değişim ivmesi kazanırken ahlaki açıdan aynı başarıyı yakalayamamış aksine hızlı bir çöküşün girdabına yakalanmış gözükmektedir. Bireyin insan olmasının gereği olan toplumsal ödevlerini bırakıp bencilce kabuğuna çekilmesi, yaşamını sadece kendini mutlu etmeye adaması ya da iyi ve güzel olan şeyleri salt kendine ait görmesi, bireyler arası insani ilişkilerin kopmasına ve birçok sosyal sorunun doğmasına neden olabilmektedir. Bu araştırma, söz konusu ahlaki bunalımın çözümünü kendi geleneksel öğretisi içinde insan sevgisini ön plana çıkaran ve onu önemseyen, insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken ahlaki ilkeleri felsefesinin özüne yerleştiren Alevi-Bektâşî inanç yapısındaki ahlak eğitimi ve öğretimi sürecini belli bir sistematik içinde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Alevi-Bektaşi Öğretisinde Ahlak Eğitimi