Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi Kuram Ve Uygulama

1. Baskı
9786257228329 2020
Basılı Fiyatı:
50,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Bugün üniversitelerimizin Türkçe Öğretim Merkezlerinde genel iletişim amaçlı Türkçe öğretiminden sonra öğrencilerin akademik ortamlardaki iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla akademik Türkçe dersleri verilmektedir. Bu derslerle birlikte araştırmacıların “akademik Türkçe” kavramına ilgisi ve bu ilgiye bağlı olarak akademik Türkçe yayınlarının sayısı artmaya başlamıştır. Ancak akademik Türkçe eğitimi, yalnızca yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersleriyle sınırlı değildir. Ana dilindeki eğitimlerde öğrenciler, özellikle akademik okuryazarlık becerisi kapsamında, ortaokuldan itibaren yoğun bir şekilde akademik Türkçeyle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada akademik Türkçe, yabancı dil olarak öğretiminde ders uygulamaları ve değerlendirmeleri bakımından, anadili eğitimi kapsamında ise akademik dilin tanımı, kapsamı ve farklı Türkçe disiplinlerle ilişkisi açısından ele alınmış, mevcut durum hakkında betimleme yapma ve gelecek çalışmalar için öneriler sunma amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan kitabımızın, günümüz akademik Türkçe uygulamaları hakkında bilgi vermesi, gelecek çalışmalara zemin hazırlaması açısından alan uzmanlarına ve araştırmacılara yararlı olmasını dilerim.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi 
Kuram Ve Uygulama