Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

4. Baskı
9789750264832 2021
Basılı Fiyatı:
1.460,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un «hukuk devletine» uygun uygulanabilmesi için, takip hukukunun "daha eşitlikçi" olan İcra ve İflas Kanunu esas alınarak yorumlanması gerekir. Bu eserin kaleme alınmasındaki amaç; yazarın uzun süreli icra mahkemesi hakimliği sırasında edindiği birikim ve tecrübeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "İcra ve İflas Kanunu" esas alınarak farklı bir yorumunun uygulayıcı ve ilgililerin hizmetine sunulmasıdır. Kitapta tüm maddeler son değişikliklerle birlikte tek tek açıklanarak, Danıştay ve Yargıtay içtihatları yakın tarihli olanlardan başlanarak ayrı ayrı bölümler halinde özetleriyle birlikte sunulmuştur.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun