6098 Sayılı Borçlar Kanunu Ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre: Taksitle Satış Sözleşmesi

1. Baskı
9789750238000 2016
Basılı Fiyatı:
112,00 TL
Bu kitabı kirala, %70 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Taksitle satış sözleşmesi, ekonomik olarak zayıf konumda olan alıcılara/tüketicilere, peşin para ile alamayacakları birçok şeye, taksitle ödeme yapmak suretiyle kavuşabilme imkânı sağlamanın yanı sıra satıcılar açısından da, mallarının daha kolay ve hızlı bir şekilde satılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle taksitle satış sözleşmeleri günümüz itibariyle yaygın bir sözleşme türü olarak, hem ekonomik hem de hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Taksitle satış sözleşmesine ilişkin düzenlemelerin hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hem de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer almasından dolayı, her iki kanun bakımından da, bu sözleşmeye ilişkin hükümlerin benzer ve farklı noktalarına eserimizde yer verilmektedir. Özellikle aynı konu hakkında biri genel diğeri özel nitelikte iki ayrı kanunda düzenleme mevcut olması, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklarda hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu sorununun çözümde ise eserimizde her iki kanunun da uygulama alanı tespit edilerek bir sonuca ulaşılmaktadır. Yine son zamanlarda alışverişlerde nakit ödeme yapmak yerine kredi kartı kullanılarak taksitlendirme yolunun tercih edilmesi, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin hükümlerin, kredi kartı ile yapılan alışverişlere uygulanıp uygulanmayacağı sorununu da gündeme getirmektedir. Bu eserimizde, kredi kartı ile yapılan alışverişlere, taksitle satış sözleşmesi hükümlerinin hangi koşullarda uygulanacağı sorunu da açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu kapsamda her iki kanun açısından da taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklara çözüm önerisi getiren eserimizin, hukuk camiasına faydalı olmasını ümit etmekteyiz.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
6098 Sayılı Borçlar Kanunu Ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre: Taksitle Satış Sözleşmesi