Tüm kitaplar

İç Güvenlik Ve Sivil Denetim
İç Güvenlik Ve Sivil Denetim Fatih Karaosmanoğlu 44,50 TL
Ceza Muhakemesinde Hüküm
Ceza Muhakemesinde Hüküm Günal Kurşun 75,00 TL
Anayasa Hukukunda Karşı–İmza Kuralı
Anayasa Hukukunda Karşı–İmza Kuralı Salih Taşdöğen 95,00 TL
İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı
İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı Öcal Kemal Evren 112,50 TL
Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk: Türk, İsviçre Ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı
Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk: Türk, İsviçre Ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı Hatice Karacan Çetin 142,50 TL
Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak Ve Yükümlülükleri
Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak Ve Yükümlülükleri M. İhsan Seçkin 87,50 TL
Türk Borçları Kanuna Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Türk Borçları Kanuna Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi Sabahattin Yürekli 127,50 TL
Tüzel Kişinin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği
Tüzel Kişinin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Emine Develi 82,50 TL
Foreign Investment Law
Foreign Investment Law Ekin Ömeroğlu, Ceyda Süral 70,00 TL
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi 255,00 TL
Tasarımın Tescili Ve Hükümsüzlük Hallerinin Değerlendirilmesi
Tasarımın Tescili Ve Hükümsüzlük Hallerinin Değerlendirilmesi Hale Turgay Gezer 172,50 TL
Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri
Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri İdris Ergutekin 80,00 TL