Tüm kitaplar

İç Güvenlik Ve Sivil Denetim
İç Güvenlik Ve Sivil Denetim Fatih Karaosmanoğlu 44,50 TL
Ceza Muhakemesinde Hüküm
Ceza Muhakemesinde Hüküm Günal Kurşun 100,00 TL
Anayasa Hukukunda Karşı–İmza Kuralı
Anayasa Hukukunda Karşı–İmza Kuralı Salih Taşdöğen 145,00 TL
İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı
İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı Öcal Kemal Evren 175,00 TL
Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk (Türk, İsviçre Ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı)
Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk (Türk, İsviçre Ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı) Hatice Karacan Çetin 225,00 TL
Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak Ve Yükümlülükleri
Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenlik Hak Ve Yükümlülükleri M. İhsan Seçkin 130,00 TL
Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi Sabahattin Yürekli 195,00 TL
Tüzel Kişinin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği
Tüzel Kişinin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Emine Develi 125,00 TL
Foreign Investment Law
Foreign Investment Law Ekin Ömeroğlu, Ceyda Süral 95,00 TL
Tasarımın Tescili Ve Hükümsüzlük Hallerinin Değerlendirilmesi 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Hükümleri Ve Kanun Taslağı Çerçevesinde
Tasarımın Tescili Ve Hükümsüzlük Hallerinin Değerlendirilmesi 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Hükümleri Ve Kanun Taslağı Çerçevesinde Hale Turgay Gezer 232,50 TL
Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri
Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri İdris Ergutekin 120,00 TL
Tüm Yönleriyle Belediye Gelirleri Görüşler, Özelgeler Ve Yargı Kararlarıyla
Tüm Yönleriyle Belediye Gelirleri Görüşler, Özelgeler Ve Yargı Kararlarıyla Serhat Taşpınar 110,00 TL