Tüm kitaplar

Tüm Yönleriyle Belediye Gelirleri: Temel Kavramlar - Soru Ve Cevaplar, Görüşler, Özelgeler, Yargı Kararları
Tüm Yönleriyle Belediye Gelirleri: Temel Kavramlar - Soru Ve Cevaplar, Görüşler, Özelgeler, Yargı Kararları Serhat Taşpınar 110,00 TL
İşverenin İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü
İşverenin İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Efe Yamakoğlu 90,00 TL
Uluslararası Ceza Hukukunda Saldırı Suçu
Uluslararası Ceza Hukukunda Saldırı Suçu Ali Mavuş, Olgun Değirmenci 87,50 TL
Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri İle İsviçre Borçlar Kanunu Hükümleri Fransızca Versiyonun Karşılaştırılması Ve  Bazı Özel Akit Tipleri: (Satım, Eser, Vekalet, Kefalet)
Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri İle İsviçre Borçlar Kanunu Hükümleri Fransızca Versiyonun Karşılaştırılması Ve Bazı Özel Akit Tipleri: (Satım, Eser, Vekalet, Kefalet) Ünal Somuncuoğlu 85,00 TL
Yorumluyorum  – 13
Yorumluyorum – 13 Ersan Şen 112,50 TL
Takip Hukukunda Zamanaşımı
Takip Hukukunda Zamanaşımı Mehmet Sarı 82,50 TL
Kira Ve Tahliye
Kira Ve Tahliye Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi 275,00 TL
Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü – Aydınlatılmış Onam – Tazminat Sorumluluğu
Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü – Aydınlatılmış Onam – Tazminat Sorumluluğu İlhan Subaşı 82,50 TL
İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru: Atipik İş İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru: Atipik İş İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi Sevil Doğan 127,50 TL
Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti
Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti Doç.murat Topuz 135,00 TL
Son Değişikliklerle Turizm Mevzuatı
Son Değişikliklerle Turizm Mevzuatı Tanju Uygur, Hakan Turgut 30,00 TL
Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi
Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi Metin Turan 24,00 TL