Tüm kitaplar

Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Muhasebe Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Muhasebe Derslerine Yönelik Tutumlarına Etkisi Meryem Öztürk, Özge Gençler, Reşat Karcıoğlu 16,00 TL
Etik İklim Ve Rol Stresi Sarmalında İşten Ayrılma Niyeti: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma
Etik İklim Ve Rol Stresi Sarmalında İşten Ayrılma Niyeti: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Günlük, Dr. Öğr. Üyesi Murat Özcan 14,80 TL
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Duygusal Emeği Anlamak
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Duygusal Emeği Anlamak Dr. Hale Nur Güler 10,00 TL
İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış Turizm Sektöründe Bir Araştırma
İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış Turizm Sektöründe Bir Araştırma Dr. Bayram Kırmızıgül 19,20 TL
Örgütsel İletişim (La Communication Organisationnelle)
Örgütsel İletişim (La Communication Organisationnelle) Doç. Dr. Nesrin Ada 19,20 TL
Entegre Raporlama Vekalet Teorisi, Kurumsal Teori Ve Meşruiyet Teorileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Entegre Raporlama Vekalet Teorisi, Kurumsal Teori Ve Meşruiyet Teorileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yücenurşen 12,80 TL
Başkalarının Fikirlerinden Ne Ölçüde Yararlanıyoruz? Yargıç Danışman Sistemi Bağlamında Karar Vermede Tavsiyeden Yararlanma Düzeyinin Ölçümü
Başkalarının Fikirlerinden Ne Ölçüde Yararlanıyoruz? Yargıç Danışman Sistemi Bağlamında Karar Vermede Tavsiyeden Yararlanma Düzeyinin Ölçümü Prof. Dr. Emel Şıklar, Dr. Hamza Doğan 14,40 TL
Sermayenin Korunması (Piyasa Örnekleri)
Sermayenin Korunması (Piyasa Örnekleri) Fırat Altınkaynak 20,00 TL
Gümüş Ekonomi
Gümüş Ekonomi Dr. Mustafa Necati Çoban 14,40 TL
Family Businesses: Business Models & Strategies
Family Businesses: Business Models & Strategies 27,20 TL
Bobi Frs Muhasebesi Ve Denetimi
Bobi Frs Muhasebesi Ve Denetimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akyüz, Smmm  Selçuk Gülten 44,00 TL
Uluslararası Finans Araştırmaları
Uluslararası Finans Araştırmaları 21,20 TL