Tüm kitaplar

Veri Analizi
Veri Analizi Ahmet Mete Çilingirtürk 15,30 TL
Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, Analizler, Araştırmalar
Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, Analizler, Araştırmalar Akan Yanık, Atila Yüksel, Reyhan A. Ayazlar 16,20 TL
Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde (Teorik Çerçeve, Pratik Öneriler, 7 Farklı Nitel Araştırma Yaklaşımı, Kalite Ve Etik Hususlar
Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde (Teorik Çerçeve, Pratik Öneriler, 7 Farklı Nitel Araştırma Yaklaşımı, Kalite Ve Etik Hususlar Ahmet Güler, Mustafa Bülent Halıcıoğlu, Serkan Taşğın 27,00 TL
Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli
Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Türker Baş, Ulun Akturan 17,10 TL
İstatistiksel Araştırma Yöntemleri: Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Kamuoyu Araştırması, Araştırma Tasarımı -Örnekleme- Veri Toplama Teknikleri
İstatistiksel Araştırma Yöntemleri: Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Kamuoyu Araştırması, Araştırma Tasarımı -Örnekleme- Veri Toplama Teknikleri İlknur Esen Yıldırım 19,80 TL
Örnek Açıklamalarıyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Tekniği Anket
Örnek Açıklamalarıyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Tekniği Anket Mehmet Akalın 10,50 TL
Nitel Veri Analizi
Nitel Veri Analizi Özge Akkuş, Hatice Özkoç 12,90 TL
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Sait Gürbüz, Faruk Şahin 29,70 TL
Bilim Ve Sözde Bilim
Bilim Ve Sözde Bilim Hasan Tutar 13,50 TL
Gömülü (Grounded) Teori Yapılandırması: Nitel Analiz Uygulama Rehberi
Gömülü (Grounded) Teori Yapılandırması: Nitel Analiz Uygulama Rehberi Kathy Charmaz 29,70 TL
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Excel Ve Spss Uygulamaları
Sosyal Bilimlerde İstatistik Excel Ve Spss Uygulamaları 45,00 TL
Bütün Yönleriyle Spss Örnekli
Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler
Bütün Yönleriyle Spss Örnekli Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler Ramazan Baştürk 40,95 TL